Wykładowcy Universee

Zajęcia naukowe dla dzieci i młodzieży UNIVERSEE, prowadzone są przez ludzi, których pasją jest odkrywanie przed najmłodszymi tajników Wszechświata. Zespół UNIVERSEE to grupa kreatywnych i zaangażowanych nauczycieli geografii, biologii, chemii, geologii, fizyki i przyrody, podróżników, przewodników i pilotów wycieczek, wspieranych przez silne zaplecze ekspertów z innych dziedzin m.in. ekonomii, informatyki i farmacji.

Zdając sobie sprawę z ograniczeń, jakie niesie organizacja lekcji w szkołach, staramy się rozszerzać treści objęte podstawą programową oraz zachęcać dzieci i młodzież do aktywnego uczestnictwa w naszych spotkaniach. Uważamy, że nauka geografii i przyrody możliwa jest przede wszystkim poprzez jej doświadczalne poznanie, stąd w naszej ofercie znalazły się również zajęcia terenowe, podczas których młodzież ma możliwość interakcji z przyrodą, zarówno ożywioną jak i nieożywioną. Nasze spotkania z dziećmi i młodzieżą staramy się maksymalnie urozmaicać poprzez wykonywanie eksperymentów, doświadczeń, wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz innowacyjnych gier i gadżetów naukowych.

WYKŁADOWCY UNIVERSEE

nauka

 mgr Małgorzata Małecka – Tomala

Wulkan energii i mistrzyni organizacji – kiedy coś zaplanuje, żaden ziemski żywioł jej nie powstrzyma!

dinozaur

Doświadczony nauczyciel geografii, przyrody i przedsiębiorczości, pilot wycieczek, rezydent wypoczynku, wychowawca kolonijny. Pracuje z dziećmi i młodzieżą w wieku od 3 do 18 lat.

Posiada uprawnienia Ministra Edukacji Narodowej do pracy na stanowisku nauczyciela geografii i przyrody w szkole podstawowej oraz gimnazjum oraz na stanowisku nauczyciela geografii w szkole ponadgimnazjalnej zgodnie z rozp. MEN z dnia 7.09 2004 r, w sprawie standardów kształcenia nauczycieli.

Absolwentka Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na kierunku Geografia. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2010 i 2011 – stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ.

Ukończyła studia podyplomowe z nowoczesnego zarządzania w hotelarstwie i gastronomii oraz szereg szkoleń z zakresu pozyskiwania funduszy, zarządzania, prowadzenia księgowości i rozliczania projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej.

Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych:

Edukacja ekologiczna we współczesnej szkole / redakcja naukowa Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Małgorzata Małecka-Tomala; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2017

Małecka – Tomala M., Innowacje w edukacji – wykorzystanie technik kreatywnego myślenia w nauczaniu ekologii i ochrony środowiska. [w:] Edukacja ekologiczna we współczesnej szkole, red. Zdzisława Dacko – Pikiewicz, Małgorzata Małecka – Tomala, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2017, s.89-103.

Giertler A., Małecka – Tomala M., Doświadczenia z realizacji Programu Edukacji Ekologicznej Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej – wpływ zajęć z zakresu ekologii i ochrony środowiska na świadomość ekologiczną dzieci i rodziców. [w:] Edukacja ekologiczna we współczesnej szkole, red. Zdzisława Dacko – Pikiewicz, Małgorzata Małecka – Tomala, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2017, s.9 – 39.

Kurowska – Pysz J., Małecka – Tomala M., Czyste technologie i gospodarka niskoemisyjna – doświadczenia w edukacji specjalistycznych kadr na pograniczu polsko – czeskim. [w:] Edukacja ekologiczna we współczesnej szkole, red. Zdzisława Dacko – Pikiewicz, Małgorzata Małecka – Tomala, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2017, s.131-147.

Małecka-Tomala. M., [checklist_in_post]Kompetencje pracownika przyszłości – rozwijanie innowacyjności i kreatywności szansą na sukces zawodowy.[/checklist_in_post] [w:] Forum Rynku Pracy Województwa Śląskiego, materiały pokonferencyjne, Katowice 2017, s. 60-69.

Małecka-Tomala, 2017: Rola zabytków industrialnych w kreowaniu wizerunku wybranych miast województwa śląskiego. [w:] Marketingowe oraz społeczne aspekty zarządzania w kulturze, pod red. Ł. Wróblewski, Wydawnictwo Adam Marszałek 2017, s.191-211, ISBN 9788380197114.

Małecka M., Komunikacja marketingowa na rynku turystyki industrialnej w województwie śląskim – tradycyjne a innowacyjne narzędzia marketingowe. [w:] Determinanty oraz instrumenty podnoszenia innowacyjności przedsiębiorstw, red. Dacko- Pikiewicz Z., Marková V., Lis M., Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2016, s.139-153.

Małecka M., Budowanie świadomości marki Święta Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego „Industriada” w świetle wyników badań pilotażowych. [w:] Współczesne aspekty zarządzania – ujęcie retrospektywne, red. nauk. B. Piontek, M. Wróbel, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2015, s.183-194.

Małecka M., Identyfikacja wizualna znaku graficznego marki „Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego” w świetle wyników badań pilotażowych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, Tom XVI, Zeszyt 4/2015, Sosnowiec 2015 , s. 243-254.

Małecka M., Problemy komunikacji marketingowej i innowacje na rynku turystyki industrialnej w województwie śląskim. [w:] Wybrane problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury, red. J. Kurowska – Pysz, Ł. Wróblewski, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2015, s.103-121.

 Małecka M., Regionalne uwarunkowania rozwoju turystyki industrialnej w Republice Czeskiej, Materiały z II Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Praktycznej „Finansowanie unowocześnień regionalnej gospodarki” – ІІ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ „ФИНАНСЫ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ”, Akademia Administracji Miejskiej, Kijów, 23.04.2015 r.

Małecka M., Event Marketing – skuteczny środek komunikacji marketingowej na rynku turystyki industrialnej. [w:] Współczesne problemy zarządzania i marketingu, red. nauk. R. Niestrój, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2014, s. 185- 198. Małecka M., Blogowanie – innowacyjny model biznesu XXI wieku. [w:] Innowacje i przedsiębiorczość: Teoria i praktyka, red. nauk. Francik A., Lis M.,  Marková V., Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2014, s. 191-202.

Małecka M., Bałkańskie kontrasty – relacja z wyprawy do Chorwacji, Czarnogóry, Albanii i Macedonii. [w:] Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko, t. 13, pod red. R. Machowskiego, M. Rzętała, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec 2012, s. 151-159.

Janko G., Kala K., Laszuk K., Małecka M., Muszyńska M., Tomala R., Ocena promocji i jakości usług turystycznych świadczonych w Parku Krajobrazowym Beskidu Śląskiego oraz jego otulinie w opinii respondentów. [w:] Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko, t. 13, pod red. R. Machowskiego, M. Rzętała, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec 2012, s. 47-53.

Małecka M., Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego jako markowy produkt turystyki przemysłowej – wizja a rzeczywistość. [w:] Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko, pod red. R. Machowskiego, M. A. Rzętała, Tom 11., Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec 2010. s. 129-135.

Małecka M., Sagan R., Wróblewski Ł., Rola i miejsce geografii w gimnazjum – wyniki badań ankietowych. [w:] Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko, t. 11, pod red. R. Machowskiego, M. Rzętała, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec 2010, s. 160-170.

Małecka M., Chorwacja – mały kraj na wielkie wakacje. [w:] Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko, t. 10, pod red. R. Machowskiego, M. Rzętała, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec 2009, s. 89-96.

W 2015 r. otwarła przewód doktorski nt. „Innowacje w komunikacji marketingowej na rynku turystyki industrialnej w województwie śląskim”.

Prywatnie kochająca żona, orędowniczka krzewienia wiedzy geograficznej i przyrodniczej wśród dzieci i młodzieży, pasjonatka podróży, kina i literatury – oczywiście przyrodniczo-podróżniczej.

mgr inż. Agata Górny

Wybuchowa jak dynamit – szalona Pani Chemik z zamiłowania!

Z zawodu magister chemii i technik analityk – absolwentka Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obecnie doktorantka chemii w Zakładzie Chemii Materiałów i Technologii Chemicznej Uniwersytetu Śląskiego.

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Swoją dotychczasową wiedzę dodatkowo poszerza o kompetencje pedagogiczne, kończąc studia podyplomowe Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

Przygodę z chemią rozpoczęła się już w dzieciństwie, gdy jako mała dziewczynka wykonywała niebezpieczne eksperymenty w kuchni. Uczestniczyła w licznych konkursach chemicznych, zostając m.in. finalistką XVIII Wojewódzkiego Konkursu „Młody Chemik”.

Autorka prac naukowych:

Górny A., 2016, Szerokopasmowa podczerwona luminescencja w wybranych szkłach nieorganicznych.

Świerczek A., 2015, Technologia szkieł ołowiowo- gemanianowych i ich zastosowanie w podczerwonej optoelektronice.

Prywatnie szczęśliwa żona, która umiejętnie nawiązuje kontakt z dziećmi i młodzieżą, ułatwiając im zrozumienie chemii i otaczającego je świata.

                  

mgr Katarzyna Laszuk – Warchulska

Uważna obserwatorka przyrody i ludzi – podróżniczka i fotograf z powołania!

Nauczyciel geografii i przyrody oraz magister geografii i gospodarki przestrzennej. Posiada uprawnienia Ministra Edukacji Narodowej do pracy na stanowisku nauczyciela geografii i przyrody w szkole podstawowej oraz gimnazjum oraz na stanowisku nauczyciela geografii w szkole ponadgimnazjalnej zgodnie z rozp. MEN z dnia 7.09 2004 r, w sprawie standardów kształcenia nauczycieli.

Absolwentka Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na kierunku Geografia oraz Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego, na kierunku Gospodarka Przestrzenna. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego w Śląskiej Szkole Biznesu i Administracji w Katowicach.  Stypendystka Rektora Uniwersytetu Śląskiego– stypendium za osiągnięcia naukowe na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ.

Współautorka publikacji naukowej:

Janko G., Kala K., Laszuk K., Małecka M., Muszyńska M., Tomala R., Ocena promocji i jakości usług turystycznych świadczonych w Parku Krajobrazowym Beskidu Śląskiego oraz jego otulinie w opinii respondentów. [w:] Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko, t. 13, pod red. R. Machowskiego, M. Rzętała, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec 2012, s. 47-53.

Prywatnie wraz z mężem geologiem tworzy firmę fotograficzną Architekt Wspomnień, podróżuje i kolekcjonuje skamieniałości oraz minerały!

 

mgr Robert Tomala

Ocean spokoju i cierpliwości – nawet największe huragany i tornada nie wyprowadzą go z naukowej równowagi!

dinozaur

Nauczyciel geografii i przyrody oraz technik geodeta. Posiada uprawnienia Ministra Edukacji Narodowej do pracy na stanowisku nauczyciela geografii i przyrody w szkole podstawowej oraz gimnazjum oraz na stanowisku nauczyciela geografii w szkole ponadgimnazjalnej zgodnie z rozp. MEN z dnia 7.09 2004 r, w sprawie standardów kształcenia nauczycieli.

Absolwent Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na kierunku Geografia. Stypendysta Rektora Uniwersytetu Śląskiego– stypendium za osiągnięcia naukowe na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ.

Autor i współautor publikacji naukowych:

Janko G., Kala K., Laszuk K., Małecka M., Muszyńska M., Tomala R., Ocena promocji i jakości usług turystycznych świadczonych w Parku Krajobrazowym Beskidu Śląskiego oraz jego otulinie w opinii respondentów. [w:] Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko, t. 13, pod red. R. Machowskiego, M. Rzętała, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec 2012, s. 47-53.

Tomala R., Czarnobyl – „Promieniotwórczy” przykład turystyki ekstremalnej [w:] Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko, t. 11, pod red. R. Machowskiego, M. Rzętała, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec 2010, s.109-118.

Prywatnie kochający mąż, pasjonat tanatoturystyki, motoryzacji i narciarstwa.

Universee.pl

INTAR sp. z o.o.

Stawowa 14B

41-103 Siemianowice Śląskie

NIP: 634-25-85-395

REGON: 240276822
KRS: 0000251048

tel. +48 537 059 094

tel. + 48 694 840 511

[email protected]