Wykładowczyni Universee Małgorzata Małecka – Tomala zaprezentowała dwa referaty naukowe podczas konferencji pt. „Niewidzialne środowisko – Ekologia w nauce” współorganizowanej przez Universee. Wykładowczyni Universee zaprezentowała wystąpienia pt. „Wpływ zajęć z zakresu ekologii i ochrony środowiska na świadomość ekologiczną dzieci i rodziców” oraz „Innowacje w edukacji – nowoczesne metody i techniki edukacji ekologicznej”.

Celem konferencji była szeroka dyskusja nad znaczeniem edukacji ekologicznej i kształtowaniem świadomości na rzecz rozwoju zrównoważonego. W Konferencji uczestniczyli także przedstawiciele Zagłębiowskiego Alarmu Smogowego, Polskiego Ruchu Czystszej Produkcji oraz Uniwersytetu Śląskiego i Akademii WSB.

Konferencja Naukowa „Edukacja ekologiczna we współczesnej szkole” była częścią projektu naukowego pn. „Niewidzialne środowisko – Ekologia w nauce. Międzypokoleniowy Program Edukacji Ekologicznej Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej”, dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Universee współorganizowało z Centrum Nowoczesnych Metod i Technologii Edukacyjnych WSB seminarium metodyczne z zakresu nowoczesnych technik edukacji ekologicznej dla ponad 20 nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z województwa śląskiego.

Zastosowanie e-learningu w edukacji ekologicznej na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym jest najnowszym trendem we współczesnym szkolnictwie. Seminarium realizowane było dzięki dofinansowaniu WFOŚiGW w ramach projektu „Niewidzialne środowisko – Ekologia w nauce”.