Seminarium dla nauczycieli – innowacje w edukacji ekologicznej razem z Universee

20 kwietnia 2017

Universee współorganizowało z Centrum Nowoczesnych Metod i Technologii Edukacyjnych WSB seminarium metodyczne z zakresu nowoczesnych technik edukacji ekologicznej dla ponad 20 nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z województwa śląskiego.

Zastosowanie e-learningu w edukacji ekologicznej na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym jest najnowszym trendem we współczesnym szkolnictwie. Seminarium realizowane było dzięki dofinansowaniu WFOŚiGW w ramach projektu „Niewidzialne środowisko – Ekologia w nauce”.