Innovation in education – the use of creative thinking techniques in the teaching of ecology and environmental protection

 Autor: Małgorzata Małecka – Tomala

Artykuł prezentuje przykłady zastosowania wybranych technik kreatywnego myślenia w nauczaniu ekologii i ochrony środowiska na wszystkich poziomach edukacji szkolnej.

Celem każdego nauczyciela powinno być rozwijanie pomysłowości uczniów poprzez wspieranie powyższych czterech obszarów. Kluczowe jest, aby nauczyciel wraz z uczniami przed przystąpieniem do rozwiązywania problemu naukowego czy generowania nowych pomysłów, dobrze zdefiniował problem lub zadanie, które chcą wspólnie rozwiązać.                                           

Współczesna edukacja szkolna kładzie coraz większy nacisk na zwiększanie efektywności dydaktycznej wykorzystywanych zadań i ćwiczeń. Nauczyciele starają się działać tak, aby stymulować i podnosić na wyższy poziom czynniki twórczej pomysłowości oraz możliwości generowania twórczych idei przez uczniów. Duży wpływ na techniki nauczania ma rozwój neurodydaktyki czyli nauki o działaniu mózgu człowieka i jego zdolnościach do uczenia się. Gwałtowne przyśpieszenie degradacji środowiska, jakie nastąpiło w naszym stuleciu i związane z nią alarmujące doniesienia ekspertów sprawiły, że problematyka ekologiczna znalazła się w centrum uwagi nauczycieli i naukowców. Konieczność rozwiązywania przez uczniów problemów związanych z zagrożeniami środowiskowymi i ekologią, zdaniem autorki niniejszego artykułu, stanowi doskonały punkt wyjścia do zastosowania w edukacji szkolnej innowacyjnych technik kreatywnego myślenia zaprezentowanych w niniejszym artykule.                                (więcej…)

Edukacja ekologiczna we współczesnej szkole – POBIERZ KSIĄŻKĘ!

Małgorzata Małecka – Tomala – wykładowczyni i założycielka Universee.pl jest redaktorką publikacji naukowej pt. „Edukacja Ekologiczna we współczesnej szkole”, a także autorką i współautorką kilku artykułów naukowych w ramach publikacji m.in. dotyczących innowacji w edukacji – wykorzystania technik kreatywnego myślenia w nauczaniu ekologii i ochrony środowiska; wpływu zajęć z zakresu ekologii i ochrony środowiska na świadomość ekologiczną dzieci i rodziców oraz czystych technologii i gospodarki niskoemisyjnej – doświadczeń w edukacji specjalistycznych kadr na pograniczu polsko – czeskim.

 Publikacja wyśmienicie wpisuje się w myślenie proekologiczne i jest dowodem nie tylko kompetencji zawodowych autorów. Kompetentna, osadzona w realiach, przydatna praktycznie i wydana na wysokim poziomie. Gorąco polecam. Recenzent –  prof. nadzw. dr hab. Mariusz Z. Jędrzejko
 
Nota bibliograficzna: Edukacja ekologiczna we współczesnej szkole / redakcja naukowa Zdzisława Dacko- Pikiewicz, Małgorzata Małecka-Tomala ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2017, ss.161.

Kształtowanie zdolności dostrzegania procesów zachodzących w otaczającym środowisku i ich wartościowania, kształtowania umiejętności łączenia przyczyn ze skutkami środowiskowymi zachodzących procesów, kształtowanie postaw proekologicznych oraz wrażliwości na środowisko, a także wzrost świadomości ekologicznej dzieci i rodziców są głównymi celami zajęć – warsztatów i wykładów realizowanych przez Universee.pl

(więcej…)

Naszym zdaniem dziecko, które od najmłodszych lat wie, jak należy dbać o środowisko naturalne, jest bardziej wrażliwe, ma większy szacunek do otaczającego świata i uczy się ponoszenia odpowiedzialności za swoje postępowanie. Wie, jak ma dbać nie tylko o siebie i własne zdrowie, ale też o to co wokół – psa, chomika, ogródek, kwiatek w doniczce. Staje się kimś bardziej świadomym i siebie i tego, co jest dookoła.

(więcej…)

Dzieci są naturalnymi eksperymentatorami, zamiast wierzyć na słowo, wolą dotknąć, rozkręcić, posmakować. Polecamy artykuł Edwina Bendyka z grudniowego numeru Tygodnika Polityka pt. „Odkryj to sam!”. Zajęcia dla dzieci organizowane przez nauczycieli Universee pozwolą każdemu, nawet najmniejszemu dziecku samodzielnie wykonać bajecznie kolorowe i zaskakujące doświadczenia oraz eksperymenty zarówno w sali jak i w terenie, czego dowodem są organizowane przez Universee warsztaty terenowe „Poszukiwacze skarbów” dla dzieci od 2 do 5 lat.

(więcej…)